Reklamačný formulár

Špecifikácia predávajúceho: To Work, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49107/T, sídlo: Kátovská 1144, 908 51 Holíč, SR.  IČO: 53766083, DIČ: 2121484904. Konatelia: Richard Vlk, Ladislav Šenigla

Email: info@towork.sk         

Tel. kontakt:+ 421 949 740 568

Korešpondenčná adresa (prevádzkareň obchodu): To Work, s.r.o., Kátovská 1144, 908 51 Holíč

Orgán dozoru: Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, SR.  

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR (vypĺňa kupujúci)

 

Údaje o kupujúcom

Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti

                                                                  

Telefón

 

E-mail

 

č. účtu v tvare IBAN

 

 

Údaje o reklamovanom výrobku

Výrobca (značka)

                                                                                                                                                 

Typ výrobku (model)

         

Typ dokladu preukazujúceho, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a je ešte v záruke.

(napr. doklad o kúpe, záručný list, výpis z bankového účtu)

    

Popis poruchy / závady

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL (vypĺňa predávajúci)

Dátum prijatia reklamácie

 

Dátum vybavenia reklamácie

 

Riešenie reklamácie

Výmena tovaru

Vrátenie kúpnej ceny

Neuznaná reklamácia

Výmena tovaru za

 

 

Vrátenie kúpnej ceny tovaru na účet v tvare IBAN alebo poštovou poukážkou na adresu:

 

Dôvod neuznania reklamácie

 

Miesto a kontakt možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie spotrebiteľa uplatnenej po 12 mesiacoch

 

 

  •        Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

 

  •        Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady. 

 

 

Dátum a podpis kupujúceho: ..................................................... 

      

 

Dátum a podpis predávajúceho: ................................................

Táto webová stránka používa súbory cookie, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov.

Prihlásiť sa

Megamenu

Porovnať0Môj zoznam želaní0

Váš nákupný košík

V košíku nemáte už žiadne položky