Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 1.      v prípade neprevzatia objednaného tovaru, zo strany spotrebiteľa, si ako predávajúci nesmiete nárokovať na storno poplatok, alebo akúkoľvek zmluvnú pokutu. Bez ohľadu na to, či kupujúci odstúpil alebo neodstúpil od zmluvy v lehote 14 dní. Môžete ho samozrejme kontaktovať a opýtať sa, či jeho záujem pretrváva.... žiadne nútenie, nátlak, alebo vydieranie!
 2.      ani v prípade, ak si spotrebiteľ 3x objedná tovar z vašej webovej stránky a 3x ho neprevezme.. a vy uvidíte od neho ďalšiu objednávku, nesmiete ju odmietnuť. Mnohí obchodníci sa domnievajú, že im predsa nikto nemôže diktovať, komu môžu alebo nemôžu predávať svoje výrobky, tovar či služby. V skutočnosti je viacero zákonov, ktoré vám pri predaji zakazujú svojvoľne sa rozhodnúť, či  niektorému zákazníkovi tovar alebo službu nepredáte. Zákon o ochrane spotrebiteľa hovorí, že „predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach.“To samozrejme neplatí, ak ide o niektorý z obmedzených tovarov – napríklad pri predaji zbraní a streliva, kde predávajúci naopak musí odmietnuť predaj tovaru zákazníkovi, ktorý nespĺňa podmienky. Rovnako pri predaji alkoholu a tabakových výrobkov, kde predávajúci musí odmietnuť predaj tovaru osobám mladším než 18 rokov.
 3.      z vyššie uvedeného teda vyplýva, že nemôžete odmietnuť predaj tovaru či služieb len tak z hocijakého dôvodu, napríklad že Vám zákazník nie je sympatický alebo, že často reklamuje tovar alebo služby. Vyhnite sa akýmkoľvek „čiernym listinám“ alebo propagácií či šírenia zoznamov zákazníkov, ktorí často nepreberajú tovar, alebo často reklamujú).
 4.      s vyššie uvedeným súvisí aj fakt, že žiadne obmedzenia sa ani v obchodných podmienkach nenachádzajú. Žiadne vety typu... že predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar z ľubovoľných príčin alebo že si vyhradzuje právo zrušiť objednávku za akýchkoľvek dôvodov. S tým súvisí aj minimálna hodnota objednávky – v niektorých e-shopoch sa stretnete s obmedzením, že tovar bude zákazníkovi dodaný až keď nakúpi nad istú sumu. Ide o porušovanie zákona o ochrane spotrebiteľa.
 5.      ako príklad uvádzame Rozhodnutie SOI č. P/0237/04/18. Predávajúci dostal pokutu 500€ za to, že odmietol zákazníčke dodať tovar, pretože v minulosti zákazníčka, od predávajúceho dodávaný tovar, často reklamovala.............

 

 1.      ZÁKAZNÍKOM NESMIETE ÚČTOVAŤ POPLATOK ZA PLATBU KARTOU napr. pri malých sumách.... Riešením je: môžete si stanoviť minimálnu sumu, od ktorej budete prijímať platby platobnou kartou.
 2.      Slovenská obchodná inšpekcia je opravená vykonať vo vašej predajni alebo e-shope kontrolný nákup. Tento kontrolný nákup môže spraviť v utajení, teda bez toho, aby ste o tom vopred vedeli. Obchodnej inšpekcii to umožňuje Zákon o štátnej kontrole 128/2002. Ak SOI urobí u vás kontrolný nákup, potom vám to musí do 30 dní od prevzatia tovaru oznámiť.
 3.      Tovar, ktorý u vás SOI v rámci kontroly nakúpila, vám môže do 30 dní od prevzatia vrátiť späť. Vy ste povinný tovar vziať späť a vrátiť obchodnej inšpekcii peniaze a to do 15 dní od vrátenia výrobku. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí SOI.

 

 1.      Strhnutie poplatku pri odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní - Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 hovorí, že: predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.Zákazníkovi teda musíte vrátiť celú sumu, ktorú zaplatil a nesmiete z nej strhnúť nielen poštovné, ale ani žiaden iný poplatok. Okrem toho, zákazníkovi musíte vrátiť aj poštovné, ktoré platil s pôvodnou objednávkou (ale len do výšky najlacnejšej formy dopravy, ktorú v e-shope ponúkate)
 2.   Ak zákazníkovi vrátite peniaze, z ktorých si odčítate akýkoľvek poplatok (poštovné, storno a pod.), potom vám hrozí pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Rátajte s výškou pokutu okolo 400 EUR – viď rozhodnutie SOI č. D/0269/02/2017

 

 

A aké najčastejšie pochybenia našla SOI v internetových obchodoch?

E-shop napríklad:

 •   neinformoval zákazníkov o alternatívnom riešení sporov alebo neuviedol odkaz na online platformu ARS,
 •   neuviedol informácie o práve na odstúpenie od zmluvy,
 •   neuviedol názov a adresu dozorného orgánu,
 •   nepoučil zákazníka o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a služby,
 •   neuviedol informáciu, že pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru zákazník,
 •   nezverejnil informáciu o možnostiach platby a doručenia tovaru,
 •   neinformoval zákazníka o výnimkách, kedy nemôže odstúpiť od zmluvy,
 •   neuviedol svoje obchodné meno a/alebo sídlo podnikania,
 •   neuviedol celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH,
 •   neinformoval zákazníka o vlastnostiach tovaru či služby,
 •   neuvádzal informácie o tom, kde môže zákazník uplatniť reklamáciu,
 •   v košíku zaokrúhľoval celkovú cenu tovaru,
 •   neuviedol dodaciu lehotu,
 •   neuvádzal informáciu o povinnosti zákazníka uhradiť cenu za už poskytnutú službu (ak odstúpi od zmluvy a dal na to patričný súhlas),
 •   neuviedol názov registra a číslo zápisu (napríklad Živnostenský alebo Obchodný register),
 •   nezverejnil formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Medzi najčastejšie chyby obchodných podmienok slovenských e-shopov patria:

 1.      Informácia o tom, že fotografie produktov uvedené v internetovom katalógu sú len ilustračné, zatiaľ čo podľa zákona je prevádzkovateľ e-shopu povinný použiť také fotografie, ktoré zodpovedajú skutočnému vyobrazeniu tovaru;
 2.      Tvrdenie, že zákazníkovi bude pri platbe kartou naúčtovaný osobitný poplatok, i keď účtovanie takýchto poplatkov je striktne zakázané. To isté platí aj pre iné poplatky, napríklad poplatok za doručenie tovaru od dodávateľa do kamennej predajne prevádzkovateľa eshopu či poplatok za vybavenie reklamácie;
 3.      Tvrdenie, že cena tovaru bude po uskutočnení objednávky navýšená v závislosti od zmeny cien dodávateľa, i keď takáto zmena nie je dovolená;
 4.      Pokyn, aby zákazník pri prevzatí tovaru skontroloval celistvosť obalu, i keď takúto povinnosť podľa zákona vôbec nemá;
 5.      Pokyn, aby zákazník pri vrátení tovaru využil kuriérnu službu, inak si ho prevádzkovateľ eshopu neprevezme, i keď takúto povinnosť podľa zákona vôbec nemá;
 6.      Skutočnosť, že obchodné podmienky e-shopu síce obsahujú informácie o odstúpení od zmluvy, neobsahujú však vzorový formulár pre odstúpenie, ktorý je povinný;
 7.      Pokyn, podľa ktorého pri reklamácii alebo odstúpení od zmluvy zákazník musí vrátiť tovar v pôvodnom obale, i keď takúto povinnosť podľa zákona vôbec nemá;
 8.      Nedovolené skracovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka (napríklad viazaním na okamih odoslania objednávky alebo uvedením dnes neaktuálnej lehoty 7 pracovných dní);
 9.      Tvrdenie, že zákazník môže odstúpiť od zmluvy iba písomným oznámením odoslaným poštou, i keď tak môže učiniť aj emailom;
 10.   Tvrdenie, že prevádzkovateľ e-shopu vráti zákazníkovi peniaze do 15 a viac dní, i keď podľa zákona musí byť táto povinnosť splnená už do 14 dní od odstúpenia;
 11.   Tvrdenie, že prevádzkovateľ e-shopu vráti zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu poníženú o sumu vynaloženú na opravu či očistenie tovaru, i keď takéto započítanie podľa zákona nie je dovolené;
 12.   Nedovolené skracovanie 24-mesačnej záručnej doby (napríklad viazaním na okamih odoslania objednávky);
 13.   Tvrdenie, že lehota na vybavenie reklamácie (max. 30 dní) sa predlžuje o dobu, po ktorú je tovar u výrobcu alebo v autorizovanom servise, i keď zákon takéto predĺženie neumožňuje (to je možné napr. vtedy, ak zákazník reklamovaný tovar neodovzdal);
 14.   Tvrdenie, že odoslaním objednávky zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely, i keď takýto súhlas musí byť vyjadrený osobitné, napr. odkliknutím samostatného zaškrtávacieho políčka;
 15.   Úprava práv zákazníka neaktuálnymi zákonmi, častým je napríklad zákon č. 428/2002 Z. z., ktorý neplatí od roku 2013, no stále ho možno nájsť v podmienkach mnohých e-shopov;

Prihlásiť sa

NAVIGÁCIA

Porovnať0 Môj zoznam želaní0