Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje, za účelom dodania tovaru zákazníkovi, aj tretím stranám, a to v tomto rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo, smerové číslo, mesto), telefonický kontakt.  Zatretie strany sa považujú kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (zákazníka e-shopu) na účel dodania tovaru alebo služby prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný dodatočný samostatný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

  •        - kuriér poskytujúci služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe:
  •        - kuriér neposkytujúci služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe:

- plnenie zmluvy podľa §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z.

- alebo účel oprávnených záujmov podľa §13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z

                   - plnenie zmluvy podľa §13 ods. 1 písm. b) zák. 18/2018 Z.z.

                   - alebo účel oprávnených záujmov podľa §13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z

 

Zoznam kuriérskych resp. doručovateľských spoločností je uvedený v objednávkovom formulári v príslušnej sekcii.

   

Prihlásiť sa

NAVIGÁCIA

Porovnať0 Môj zoznam želaní0